Om dette kurset

I dette e-læringskurset vil du blant annet få kjennskap til forebygging og begrensning av brann, samt hvordan man varsler og evakuerer.

Krav til opplæring knyttet til brannvern finnes i flere lover og forskrifter:

  • Forskrift om brannforebygging, § 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid (se punkt c.)
  • Brann- og eksplosjonsvernloven, Kapitell 4 Plikter i virksomheten
  • Internkontrollforeskriften, § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon (se punkt 5.)


Du melder deg på ved å klikke på den blå knappen Gå til påmeling til venstre.